Castellano

 

ESTUDIS DE MILLORA AMBIENTAL O RESTAURACIÓ D'ENTORNS DEGRADATS.

La petjada humana es deixa notar a molts indrets, especialment a entorns periurbans. Ara bé, això no vol dir que els efectes no siguin reversibles, tot i que és cert que l'ecosistema necessita una intervenció per tal d'ajudar a millorar el seu estat. Tot i que a la majoria de les vegades no sigui restaurar el lloc a l'estat original, un adequat estudi pot proposar actuacions de millora, amb valoració econòmica inclosa, que millori la qualitat de vida dels habitants de molts municipis.

Es tracta d'estudis que avaluen la idoneïtat de diverses actuacions paisatgístiques, però més enllà de l'estètica des del punt de vista humà, sinó valorant també l'increment de la riquesa biològica (biodiversitat) de l'indret.

 

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com