Castellano

 

INFORME AMBIENTAL / INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA).

Els plans i programes, abans de la fase de projectes, com ara per exemple Plans generals d'ordenació urbana, Plans parcials, Plans especials, i altres tipus de plans, exigeixen annexar un document sobre les consideracions ambientals a tenir en compte. Aquest document és l'Informe Ambiental o l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.

El servei inclou l'elaboració de la memňria de l'informe i la cartografia associada.

Aquests estudis poden tenir associades colˇlaboracions subcontractades, especialment si el client també precisa l'Estudi de mobilitat i l'Estudi d'inundabilitat.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona ˇ Tel. 933078173 ˇ info@gabeap.com