Castellano

 

INFORME DE COMPATIBILITAT AMBIENTAL.

Algunes vegades, abans de plantejar-se encarregar un projecte, cal avaluar si l'actuació que es pretén dur a terme és compatible des del punt de vista ambiental. Ja no només si és compatible urbanísticament, sino si l'obra i l'afecció que pot provocar la l'explotació de la infraestructura o instal·lació és ambientalment assumible. Són casos puntuals, on el promotor no té clara la seva idea, i no sap si arribat el cas requerirà estudi d'impacte i d'altres requisits.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com