Castellano

 

ASSISTÈNCIA PER A LA DIRECCIÓ AMBIENTAL D'OBRA.

Les obres que requereixen direcció ambiental exigeixen una assistència constant durant la durada dels treballs. En ocasions, algunes empreses necessiten ajuda en aquesta tasca, quan no tenen a la seva plantilla personal qualificat per supervisar actuacions que afecten vegetació o fauna (una correcta hidrosembra, una replantació, un seguiment d'una determinada espècie animal...).

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com