Castellano

 

ANNEX AMBIENTAL.

Els projectes constructius poden requerir un annex ambiental per tal de donar compliment als requeriments de la Declaració d'Impacte Ambiental, o a les exigències de l'organisme promotor.

Les mesures correctores agafen rellevància a aquests tipus de documents, i és fonamental un bon coneixement del medi biòtic.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com